اخبار

دیدار ریاست اوقاف با امام جمعه صغاد

دیدار ریاست اداره اوقاف با امام جمعه و گزارش عملکرد موقوفات و نحوه اداره آن در شهر صغاد