خانه / مراجع تقلید

مراجع تقلید

 

دفتر آیت الله سیدروح الله موسوی خمینی (ره)
سایت :http://www.imam-khomeini.com
ایمیل : info@imam-khomeini.com

دفتر آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)
پاسخگویی به مسایل شرعی : fatwa@leader.ir
ایمیل : info-leader@leader.ir
سایت :http://www.leader.ir
تلفن دفتر تهران : ۶۴۴۱۲۵۱۵-۰۲۱
تلفن دفتر قم : ۷۴۷۴۱-۰۲۵۱

دفتر آیت الله محمد فاضل لنکرانی(رحمه الله علیه)
سایت : www.lankarani.net
تلفن دفتر تهران: ۳۱۲۶۵۵۵-۰۲۱ و ۳۳۱۳۷۶۷۷-۰۲۱
تلفن دفتر قم:۷۷۵۲۷۵۲-۰۲۵۱ و ۷۷۰۶۰۴۰-۰۲۵۱ و ۷۷۲۳۰۹۸-۰۲۵۱

دفتر آیت الله سیدعلی حسینی سیستانی(مد ظله العالی)
ایمیل:E-sistani@al-sistan
سایت: www.sistani.org
تلفن دفتر تهران: ۵۵۶۲۲۹۲۳-۰۲۱
تلفن دفتر قم :۱۹-۷۷۴۱۴۱۵-۰۲۵۱
فاکس : ۷۷۴۱۴۲۱-۰۲۵۱

دفتر آیت الله وحید خراسانی(مد ظله العالی)
تلفن دفتر قم : ۷۷۴۰۶۱۱-۰۲۵۱
تلفن (پاسخ به سوال شرعی):۷۷۴۲۴۴۵-۰۲۵۱ و ۷۷۴۳۰۴۷-۰۲۵۱
دفتر آیت الله بهجت (رحمه الله علیه)
سایت : www.mtb.ir
تلفن دفتر قم : ۷۳-۷۷۴۳۲۷۱-۰۲۵۱

دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
سایت : www.makaremshirazi.org
تلفن پاسخگویی به سوالات شرعی:۳۰۰۰۷۵۴
تلفن دفتر تهران : ۳۳۰۲۶۰۶۶-۰۲۱
تلفن دفتر قم : ۱۵-۷۷۴۳۱۱۰-۰۲۵۱
دفتر آیت الله لطف‌الله صافی گلپایگانی(مد ظله العالی)
سایت: www.saafi.net
تلفن دفتر قم : ۱۴-۷۷۱۵۵۱۱-۰۲۵۱

دفتر آیت‌الله نوری همدانی (مد ظله العالی)
سایت : www.noorihamedani.com
تلفن دفتر تهران : ۳۱۳۷۱۹۴-۰۲۱
تلفن دفتر قم : ۷۷۴۱۸۵۰-۰۲۵۱و ۷۷۴۸۲۱۸-۰۲۵۱