اخبار

مراسم آغازین مدارس با حضور امام جمعه صغاد

حضور امام جمعه صغاد در مهد آدینه در آغاز سال تحصیلی ۹۷