بهمن, ۱۳۹۶

 • ۲۲ بهمن

  نمازجمعه ۲۰ بهمن ۹۶ صغاد

  حجت‌الاسلام والمسلمین زعیم، امام جمعه صغاد▪▪▪در مکتب اسلام برای انسان ارزش های فراوانی معرفی شده است اما سرآمد ارزش ها رعایت تقوا است و تنها معیار ارزش نزد خداوند از آن افراد متقی است▪▪▪از نشانه های متقین درکلام امام علی علیه السلام این است که انسان اهل تقوا در عین …

 • ۱۶ بهمن

  نماز جمعه ۱۳ بهمن ۹۶ صغاد

  حجت‌الاسلام والمسلمین زعیم، امام جمعه صغاد▪️▪️▪️زندگی انسان های متقی دارای برنامه و هدفمندی است و کارهای آنان براساس تعقل و تفکر است▪️▪️▪️از نشانه های متقین درکلام امام علی علیه السلام این است که اهل قناعت هستند زیرا طبیعت و سرشت انسان به گونه ای است که در زمان رفاه و …

 • ۱۶ بهمن

  نمازجمعه ۶بهمن۹۶ صغاد

  حجت الاسلام زعیم،امام جمعه صغاد◾️◾️ازموضوعات سفارش شده در دین مبین اسلام این است که انسان دنبال علم و طالب علم باشد وازنشانه های متقین درکلام امام علی(ع) این است که اهل تقواایمانشان توام بایقین ودرراه کسب علم حریص هستند.◾️◾️در گام نخست از حرص معنای مذموم آن استنباط می شودکه سوء …

 • ۱۶ بهمن

  نماز جمعه ۲۹ دی ۹۶ صغاد

  حجت الاسلام شیرازی امام جمعه موقت صغاد ◾️◾️ همواره بایداعتقاد انسان براین باشد که هیچ تکیه گاهی بجز خداوند نیست وراه نجات انسان در روز قیامت فقط رعایت تقوا وپرهیزکاری است وباید عبادات ما برای خداباشد وعبادت بدون روح ونمایشی ارزشی ندارد ◾️◾️ ایمان مانند درختی است که ریشه واصل …

دی, ۱۳۹۶

 • ۲۲ دی

  نماز جمعه ۲۲ دی ۹۶ صغاد

  حجت‌الاسلام زعیم، امام جمعه صغاد ▪️▪️ از نشانه های انسان های متقی در کلام امام علی دراین است که ایمان همراه با یقین دارند و این ایمان توام با یقین اعمال نیک را به دنبال خواهد داشت و از نشانه های دیگر آنان صبر در هنگام گرفتاری و بلا است …

 • ۱۶ دی

  نماز جمعه۱۵ دی ۹۶

  حجت‌الاسلام والمسلمین زعیم، امام جمعه صغاد ▪️▪️ در بازگشت انسان ها بسوی خداوند بهترین جایگاه آنان بهشت دائمی و جاودانه است که راه رسیدن به آن رعایت تقوا است ▪️▪️ از ضروریات زندگی فردی و اجتماعی انسان ها دور اندیشی و آینده نگری است که فرجام امور را در نظر …

 • ۸ دی

  نماز جمعه ۸دی ۹۶صغاد

  ……..: امام جمعه صغاد، حجت‌الاسلام زعیم ▪️▪️ رسیدن به قرب الهی و بهرمندی از نعمات الهی در آخرت مستلزم رعایت تقوا و انجام فرائض دینی و ترک نواهی است ▪️▪️ از اوصاف دیگر متقین در کلام امام علی علیه السلام این است که ثبات قدم در دین دارند و در …